Rekrutacja do Liceum – Zasady

Krok 1A

Wypełnienie Formularza zapisu na Dzień otwarty w Liceum LifeSkills (spotkanie dla ósmoklasistów i ich rodziców) lub formularza zmiany szkoły

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2025/2026
Spotkanie Informacyjne dla rodziców siódmoklasistów odbędzie się 24 czerwca 2024 o godz. 18:00.


Krok 1B

Hybrydowa edukacja licealna (edukacja domowa w liceum)

W indywidualnych przypadkach możemy zaproponować autorski, całkowicie indywidualny, program nauczania w liceum – w trybie hybrydowym. Tryb hybrydowy oznacza część zajęć stacjonarnych, a pozostałe w trybie kształcenia na odległość. Proporcje zajęć stacjonarnych są uzgadniane każdorazowo w trybie indywidualnym. Szczegółowe zasady kwalifikacji do powyższego trybu omawiane są podczas spotkania z dyrekcją.


Krok 2

Deklaracja chęci uczestnictwa w dalszej rekrutacji


Krok 3

W przypadku pozytywnej decyzji ucznia, rodziców i szkoły – podpisanie umowy


Weź udział w rekrutacji