Mowy Użyteczne

Obejrzyj konkursowe Mowy Użyteczne

Mowy Użyteczne to jeden z kluczowych, pierwotnych fundamentów Liceum Lifeskills – według autorskiej myśl założyciela – Roberta Kroola. Są to 5-minutowe indywidualne wystąpienia publiczne na scenie teatralnej w języku polskim i angielskim. Mowy Użyteczne mają na celu tworzenie przewagi u naszych Absolwentów. Luz w rozumie i lekkość w sercu. Uwzględniają takie aspekty umiejętności komunikacyjnych jak:

  • radzenie sobie z debatą
  • prezentację oraz dłuższą wypowiedź
  • ruch, ekspresję sceniczną
  • improwizację i jej ekspozycję publiczną w codziennej pracy.

Celem projektu Mów Użytecznych od początku jego powstania jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania, retoryki, erystyki, dialektyki oraz ruchu scenicznego. 

Specjaliści od wystąpień publicznych aktywnie wspierają naszą młodzież w treningu praktycznym i informacji zwrotnej w czasie realizacji projektu. Istotnym celem Mów Użytecznych jest wzmocnienie u młodzieży poczucia własnej wartości i obycia z warunkami scenicznymi, a w tym nabycie praktyki obsługi pomyłek, wpadek oraz nauki radzenia sobie z zaciskiem i napięciem we własnym ciele.

W ciągu roku szkolnego odbywają się trzy edycje Mów Użytecznych: dwie po polsku na deskach sceny Akademii Teatralnej i jedna po angielsku w przestrzeni szkolnej. Raz do roku organizujemy też dla naszych uczniów konkurs Mów Użytecznych.

Cel konkursu: 

  1. Trening i sprawdzian umiejętności przekazywania informacji o wybranej tematyce, a także argumentów dla stawianych tez oraz budowania odpowiedniej narracji. 
  2. Trening i sprawdzian umiejętności scenicznych, autoprezentacji, opanowywania stresu i napięcia spowodowanych wystąpieniami publicznymi.

Komisja Konkursowa składająca się ze specjalistów w dziedzinie wystąpień publicznych dokonuje oceny wg. następujących kryteriów: 

  1. zgodność treści z podanym tematem
  2. ciekawe ujęcie tematu, podejście do niego w sposób kreatywny, nieoczywisty, oddanie własnych przekonań
  3. prezencja sceniczna i ogólne wrażenia wizualno-słuchowe: dykcja, praca głosem, mimiką, gestami, kontaktem wzrokowym, ciałem, umiejętność opanowania napięcia.

W pierwszym etapie głosami publiczności oraz jury wyłanianych jest 12 finalistów, którzy mierzą się w wielkim finale. Zwycięzcom przyznajemy nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich Mów konkursowych.

Konkurs Mów Użytecznych – edycja 2022/2023

28.02.2023

Temat: “Przygotowujesz wystąpienie na spotkanie przywódców świata w marcu tego roku. Masz wiedzę o wyzwaniach 2033 i o tym co nas może zaskoczyć. A dodatkowo: o czym nie myślimy na co dzień w kontekście roku 2033? Jak przygotować młodych ludzi do zmian i wyzwań roku 2033…?”

1 Miejsce – Mateusz Piasecki

2 Miejsce – Krystyna Cybulska

3 Miejsce – Zuzanna Liolios

4 Wyróżnienie – Mateusz Preibisz

5 Wyróżnienie – Ignacy Kaczmarski

Weź udział w rekrutacji