Najczęstsze Pytania

1. Dlaczego Liceum LifeSkills?

Przygotowujemy do powodzenia w życiu, a nasze kluczowe wyróżniki to:

  • Wsparcie wyborów życiowych i identyfikacja wyróżników ucznia: indywidualna strategia edukacyjna
  • Nacisk na to co kluczowe w edukacji – matematyka i język polski. Wsparcie edukacji matematycznej (nauka w podgrupach) i komunikacji (na piśmie i ustnej)
  • Ponad 10 Mów Użytecznych, liczne debaty i sztuka argumentacji (kliknij aby obejrzeć nagrania z Mów Użytecznych)
  • Matura wysokich lotów – Kurs Sikory – autorski system przygotowań do matury
  • Troska i wrażliwość – wszechstronne możliwości rozwoju ucznia w kameralnych warunkach
  • Stabilność kadry nauczycielskiej
  • Gra w Szkołę – głębokie zrozumienie zjawisk rozwojowych i edukacyjnych – autorskie publikacje
  • Przygotowanie do powodzenia w Projekcie Moje Życie. Rozwój kompetencji przez edukację projektową i środowisko inicjatyw
  • Religia wyłącznie poza szkołą
2. Czy kadra jest doświadczona?

Liceum funkcjonuje od 2016 roku. Część kadry współpracuje od kilkunastu lat z Jarosławem Sikorą na Kursie Sikory. Mamy mocne grono etatowych pracowników Liceum LifeSkills. Zachęcamy do zapoznania się z naszym zespołem.

3. Jak duża jest rotacja kadry?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykresem:

4. Jak wspieramy wybory zawodowe młodzieży?

Szkoła jest kameralna, stąd podstawowym elementem jest codzienny kontakt z wychowawcą i nauczycielami. U każdego ucznia identyfikowanie są jego wyróżniki i predyspozycje. W połowie procesu edukacyjnego każdy uczeń otrzymuje Indywidualną Strategię Edukacyjną – ISE – tworzoną według autorskiego programu. Fakultety i wolontariaty wspierają koncepcje uczniów pod kątem swoich decyzji w przyszłości. Ponadto każdy absolwent może skorzystać z indywidualnego mentoratu – wsparcia decyzji zawodowych z założycielami liceum – Jarosławem Sikorą i Robertem Kroolem.

5. Czym są Mowy Użyteczne?

5-minutowe monodramy – indywidualne wystąpienia publiczne na scenie teatralnej – w języku polskim i angielskim, nazywane są u nas Mowami Użytecznymi. <<< Kliknij aby obejrzeć nagrania z Mów Użytecznych.

Istotnym celem Mów Użytecznych jest wzmocnienie u młodzieży poczucia własnej wartości i obycia z warunkami scenicznymi, a w tym nabycie praktyki obsługi pomyłek, wpadek oraz nauki radzenia sobie z zaciskiem i napięciem we własnym ciele. Tak by mieć wpływ na luz we własnym rozumie i odporność w sercu.

6. Jaki jest poziom przygotowania do matury?

Uczniowie Liceum LifeSkills do matury przygotowywani są według metodologii Kursu Sikory. Od początku liceum uczestniczą w maturach próbnych celem precyzyjnego ustalenia prognozowanego wyniku maturalnego. W trakcie fakultetów w trzeciej i czwartej klasie przygotowanie jest indywidualizowane względem uzyskiwanych wyników i celów ucznia.

7. Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły, czyli budynku Akademii Teatralnej przy ul. Miodowej. Organizowane są liczne lekcje w terenie, które odbywają się w warszawskich muzeach, na wystawach i w innych ośrodkach edukacyjnych.

8. Ile kosztuje nauka w Liceum LifeSkills?

Roczne czesne w Liceum LifeSkills:

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wpłata bezzwrotnego “wpisowego” w kwocie 4500 zł (opłata partycypacyjna w procesie rekrutacyjnym oraz koszty rezerwacji).

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 25 900 – 27 900 zł rocznie – płatność jednorazowa.

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest płatność ratalna – do 10 rat po 3000zł miesięcznie.

Istnieje możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego i indywidualnego ustalenia czesnego w sytuacjach tego wymagających.

9. Jaki jest statut szkoły?
10. Jakie są wady Liceum LifeSkills?

Główną wadą jest celowo utrudniony dostęp do budynku i kameralność szkoły. Oznacza to, że wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich. Zainteresowanie uczniem jest większe niż w przypadku szkół mających po kilkuset uczniów.

Kolejną wadą, docenianą przez największych krytyków jest nieskrywana tyrania dyrektora, wyrażająca się bezwzględnym egzekwowaniem “zasad”. Niestety ta szkoła, ma coś takiego jak zasady, a w szczególności zakaz używania telefonów, elektronicznych papierosów i innych używek na terenie placówki.

Kolejną wadą jest zupełny brak zgody dla klientozy i bananizmu. Zarówno dyrekcja, wychowawcy oraz kadra, mówią tu jednym głosem: NIE!

Jeżeli chodzi o dalsze wady, zachęcamy do poznania ich podczas rozmów z naszymi obecnymi uczniami. Nie mamy wątpliwości, że chętnie je przekażą w czasie Warsztatów Rekrutacyjnych.

11. Czym jest edukacja przyszłości?

Założyciele Liceum LifeSkills – Jarosław Sikora i Robert Krool – od początku istnienie liceum intensywnie monitorują kluczowe kompetencje istotne dla sukcesu zawodowego w przyszłości. Głównym celem liceum jest przygotowanie do powodzenia w życiu i aby tak się stało zasadne jest poszerzenie podstawy programowej o elementy istotne na rynku pracy, w biznesie, w pracy naukowej i społecznie dodatniej, ale również w byciu spełnionym, szczęśliwym człowiekiem. Kluczowe elementy identyfikowane są we współpracy z Radą Futurologiczną Fundacji LifeSkills

12. Czy projekty i wolontariaty są istotne w Liceum Lifeskills?

Każdego roku w Liceum LifeSkills odbywa się Gala Projektów, na której uczniowie prezentują na forum publicznym swoje dokonania projektowe. Wspieramy wrażliwość uczniów na pomoc innym organizując charytatywną aukcję obrazów podczas corocznego Pikniku. Uczniowie malują obrazy na aukcję, z której dochód przeznaczany jest na pomoc wybranej przez nich organizacji dobroczynnej.

Weź udział w rekrutacji