Ranking Liceów Warszawskich

W 2022 roku Liceum LifeSkills zostało wciągnięte przez Perspektywy do tzw. rankingu liceów warszawskich. Mimo zajęcia 29 miejsca nasz stosunek do tego rankingu jest wysoce krytyczny. Kryteria rankingu zupełnie nie odzwierciedlają tego czym powinna się charakteryzować szkoła przyszłości.

Nasze stanowisko wyraziliśmy w liście do wydawców, niestety Perspektywy nie były zainteresowany dialogiem na rzecz poprawy swojego rankingu. Zażądaliśmy również wycofania liceum LifeSkills z tzw. rankingu liceów warszawskich.