Ranking Liceów Warszawskich

Jak wybrać dobre liceum? Jest to kluczowe pytanie, które zadają sobie rodzice i uczniowie. Bardzo często odpowiedzi szukają w rankingach liceów. Czy ranking liceów jest w stanie pokazać, które liceum jest dobre, a które jest słabsze? I drugie pytanie: Jakie kryteria pomogłyby kategoryzować liceum? Naszym zdaniem rankingi w obecnej formie zniekształcają obraz liceów i wręcz utrudniają jego wybór. Koncentrują się na suchych wynikach maturalnych oraz liczbie olimpijczyków. Zupełnie pomijają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (opinie i orzeczenia z poradni PP) oraz kluczowy wątek dobrostanu psychicznego ucznia.

Nasze stanowisko wyraziliśmy w liście do Wydawców. Niestety Perspektywy nie były zainteresowany dialogiem na rzecz poprawy kryteriów swojego rankingu. Zażądaliśmy również wycofania liceum LifeSkills z tzw. rankingu liceów warszawskich. Jak na razie: bezskutecznie…

W 2022 roku Liceum LifeSkills zostało wciągnięte – bez naszej zgody – przez Perspektywy do tzw. rankingu liceów warszawskich. Przypisano nam 29 miejsce, mimo naszego sprzeciwu i publicznej krytyki pod adresem rankingu, jakiej nie kryjemy od 2016 roku.

Weź udział w rekrutacji