Ranking Liceów Warszawskich

W 2022 roku Liceum LifeSkills zostało wciągnięte – bez naszej zgody – przez Perspektywy do tzw. rankingu liceów warszawskich. Przypisano nam 29 miejsce, mimo naszego sprzeciwu i publicznej krytyki pod adresem rankingu, jakiej nie kryjemy od 2016 roku. W naszej ocenie, kryteria rankingu zupełnie nie odzwierciedlają tego czym powinna się charakteryzować szkoła, a już w ogóle szkoła przyszłości.

Nasze stanowisko wyraziliśmy w liście do Wydawców. Niestety Perspektywy nie były zainteresowany dialogiem na rzecz poprawy kryteriów swojego rankingu. Zażądaliśmy również wycofania liceum LifeSkills z tzw. rankingu liceów warszawskich. Jak na razie: bezskutecznie…