Kurs wyrównawczy z matematyki dla ósmoklasistów.

Czy sprawność
matematyczna
ósmoklasisty
jest wysoka?

Ćwiczeń wymaga geometria – większa część uczniów tej dziedziny matematyki po prostu nie lubi, wskutek czego ma problemy wynikające ze zwykłego uprzedzenia
i nieuzasadnionego przekonania, że „to jest trudne, bo to geometria”.

Na co kładziemy nacisk?

Uczniowie będą eksplorować związki przyczynowo-skutkowe w matematyce, skupiać się na strategii rozwiązywania zadań, nauce opisywania rozwiązań w punktach, by były one spójne, przejrzyste i logiczne. Celem jest to aby zobaczyć jak krok po kroku dochodzą do prawidłowych wniosków. Nacisk położymy też na techniki dowodzenia. Nauczą się w przekonujący sposób przedstawiać swe rozwiązania, do których doszli intuicyjnie z pominięciem logicznego wnioskowania, bo na egzaminie liczy się zapis. Skupimy się też na zainteresowaniu uczniów geometrią, zbudowanie pozytywnych emocji wokół zagadnień geometrycznych.

Celem kursu MatSkills jest powtórzenie i sprawdzenie kluczowych kompetencji matematycznych wymaganych na egzaminie ósmoklasisty. W szczególności takich jak:

  • sprawność rachunkowa,
  • wykorzystanie i tworzenie informacji,
  • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
  • rozumowanie i argumentacja.

Prowadzący – Marcin Krysiak

Ulubiony nauczyciel matematyki,
z wykształcenia i zawodu architekt.
Tajniki wiedzy matematycznej,
szczególnie konstrukcji geometrycznych, wykorzystuje
w rozwiązaniu wielu
praktycznych problemów.

Rozwija matematyczne
zainteresowania uczniów oraz
rzetelnie przygotowuje ich
do egzaminu maturalnego.
Po mieście porusza się
wyłącznie na rowerze.


18h – 6 spotkań w środy o 16:00

16:00 – 16:50 sprawdzian 25 pytań zamkniętych zakończony informacją o wyniku
17:00 – 19:00 wykład oraz przykładowe rozwiązywanie zadań.

  • 13 marca 2024
  • 20 marca 2024
  • 3 kwietnia 2024
  • 10 kwietnia 2024
  • 17 kwietnia 2024
  • 24 kwietnia 2024

Prosimy o wpłatę na numer konta:
20 2130 0004 2001 0786 3079 0001 (Volkswagen Bank Polska)
Tytułem: Imię i nazwisko ucznia oraz dopisek “kurs MatSkills”

UWAGA: Na kurs przyjmiemy nie więcej niż 24 osoby. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

MatSkills – zapisy

Weź udział w rekrutacji